1
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Terenní, výkopové a zemní práce.

"Léta zkušeností zaručují kvalitní provedení" Provádíme terénní úpravy rovných i svažitých terénů, jsme vybavení technikou
2
TERÉNNÍ ÚPRAVY

Kanalizace splašková, děšťová, vovovody ....

"Co děláme s radostí, to nás neunaví." Provádíme výkopy kanalizace, pokládku potrubí a kompletní montáže přípojek kanalizací. Realizujeme
3
STAVEBNÍ ODPAD,
PRODEJ RECYKLÁTU

Stavíte, bouráte, renovujete ?

Nabízíme    - možnost uložení stavebního demoličního odpadu, včetně zeminy                        

O nás

Společnost BEZAN s.r.o. byla založena 6. února 1995. Hlavní činností společnosti je stavební činnost. Specializujeme se především na zemní a výkopové práce, zpevněné plochy, rekonstrukce chodníků, kanalizace a odvodňovací systémy, inženýrské sítě, rekonstrukce RD a bytových jednotek. V roce 2018 jsme rozšířili naši společnost o recyklační dvůr, kde zpracováváme stavební odpady a materiály.

Společnost BEZAN s.r.o. si za dobu působení v regionu města Frýdek-Místek vytvořila dobré jméno, a to především zodpovědným přístupem k plnění všech svých závazků. Reklamou se do velké míry stává dobře provedená práce, která je zárukou doporučení spokojených zákazníků. 

POPTEJTE NÁS

Kontrola Zadejte číslo osm
"/>