Stavíte, bouráte, renovujete ?

Nabízíme    - možnost uložení stavebního demoličního odpadu, včetně zeminy

                        - prodej betonového, asfaltového recyklátu

                        - tříděné zeminy

                        - v případě potřeby zajistíme dopravu

                        - vážení motorových vozidel do 60 t  (50,- /vážení)

IČZ: CZT01658 souhlas k provoz. vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje       

 

Ceník uložení odpadů a materiálů platný od 19.10.2020

Kód odp.   Název odpadu                                                    Cena           DPH                  Celkem

170504     Výkopová zemina a kamení                             130,00 Kč        21%             157,30 Kč

170504     Výkopová zemina s obsahem jílu                     150,00 Kč        21%             181,50 Kč

170101     Beton - drobný                                                  130,00 Kč        21%             157,30 Kč

170101     Beton - kusovitost nad 50x50 cm                      350,00 Kč        21%             423,50 Kč

170101     Železobeton - drobný                                        250,00 Kč        21%             302,50 Kč

170101     Železobeton - kusovitost nad 50x50 cm           400,00 Kč         21%             484,00 Kč

170107     Cihly - stavební suť drobná                               250,00 Kč         21%            302,50 Kč

170107     Cihly - stavební suť nad 40x40 cm                    290,00 Kč        21%             350,90 Kč

170302     Asfaltové směsi mimo 170301                          230,00 Kč         21%             278,30 Kč

170904     Směsné stavební a demoliční odpady              440,00 Kč         21%             532,40 Kč

 

Ceník prodeje recyklovaných materiálů platný od 1.3.2021

Název materiálu                                                                     Cena           DPH                   Celkem

Zemina tříděná                                                                   250,00 Kč        21%              302,50 Kč

vhodná k zakládání travních ploch, zahradnickým úpravám

Zemina netříděná                                                               160,00 Kč        21%               193,60 Kč

vhodná k terénním úpravám

Betonový recyklát  0-63 mm                                              160,00 Kč        21%               193,60 Kč

vhodný pro obslužné komunikace, zpevněné plochy, zásypy

Cihelný recykláty 0-32 mm                                                  50,00 Kč        21%                 60,50 Kč

vhodný k terénním úpravám, zásypům

Asfaltový recyklát  0-63 mm                                              120,00 Kč        21%               145,20 Kč

vhodný k opravám  komunikací

Kamenivo PDK 16-63 mm                                                  434,00 Kč       21%                525,14 Kč

Kamenivo DK 16-32 mm                                                    434,00 Kč       21%                525,14 Kč 

Kamenivo PDK  0-32 mm                                                   356,00 Kč       21%                356,00 Kč


  
Ceny uvedeny za 1 tunu. Při vetším množství cena dohodou.

     

O nás

Vítejte na stránkách společnosti BEZAN s.r.o.

Společnost BEZAN s.r.o. byla založena 6. února 1995. Hlavní činností společnosti je stavební činnost. Specializujeme se především na zemní a výkopové práce, zpevněné plochy, rekonstrukce chodníků, kanalizace a odvodňovací systémy, inženýrské sítě, rekonstrukce RD a bytových jednotek. V roce 2018 jsme rozšířili naši společnost o recyklační dvůr, kde zpracováváme stavební odpady a materiály.

Společnost BEZAN s.r.o. si za dobu působení v regionu města Frýdek-Místek vytvořila dobré jméno, a to především zodpovědným přístupem k plnění všech svých závazků. Reklamou se do velké míry stává dobře provedená práce, která je zárukou doporučení spokojených zákazníků. 

POPTEJTE NÁS

Kontrola Zadejte číslo osm