Inženýrské sítě Zátiší - kanalizace A,A1

01.08.2008

Místo provádění prací:     k.ú. Frýdek, lokalita Zátiší

Doba provádění:               březen - srpen 2008

Rozsah prací:                    splašková kanalizace z potrubí PVC DN 250 a DN 300 v celkové délce 710,7 m s plastovými a betonovými revizními šachtami.

 

Obrázky

IMG_9002 IMG_8398

O nás

Vítejte na stránkách společnosti BEZAN s.r.o.

Společnost BEZAN s.r.o. byla založena 6. února 1995 jako společnost s ručením omezeným. Hlavní činností společnosti BEZAN s.r.o. je stavební činnost. Specializujeme se především na zemní a výkopové práce, zpevněné plochy – rekonstrukce chodníků, kanalizace a odvodňovací systémy, rekonstrukce RD a bytových jednotek.

Společnost BEZAN s.r.o. si za dobu působení v regionu města Frýdek-Místek vytvořila dobré jméno, a to především zodpovědným přístupem k plnění všech svých závazků. Reklamou se do velké míry stává dobře provedená práce, která je zárukou doporučení spokojených zákazníků. 

POPTEJTE NÁS

Kontrola Zadejte číslo osm